جواب دسته بندی صفحه 12 فلسفه یازدهم


haladars شهریور 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب دسته بندی صفحه 12 فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب دسته بندی صفحه 12 فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب دسته بندی صفحه 12 فلسفه یازدهم

گزاره های فلسفی زیر، نظر برخی فیلسوفان دربارۀ موضوعات مختلف فلسفی است. اگر دقت کنید، می بینید برخی از آنها اساسی تر و بنیادی تر هستند. این گزاره ها را در ردیف یک و بقیه را در ردیف دو علامت بزنید.

1) انسان مدنی بالطبع است و ذاتا به زندگی اجتماعی گرایش دارد.

2) هستی یک وجود بی انتهاست و حد و مرزی ندارد.

3) اساس حکومت و سیاست را قدرت تشکیل می دهد.

4) زندگی را با امید به آینده بنا کن، زیرا جهان طراحی دقیقی دارد.

5) تاریخ انسان از قانون مندی خاصی پیروی می کند.

6) انسان توانایی درک واقعیت های هستی را دارد.

7) برخی از فضائل اخلاقی ذاتا ارزشمند هستند.

8) قانون علّیت در سراسر عالم جاری و ساری است.

9) موجودات جهان به دو دستۀ زوال پذیر و زوال ناپذیر تقسیم می شوند. 

10) راه های مختلفی برای شناخت جهان وجود دارد.

جواب:

ردیف 1: گزاره های 2 – 6 – 8 – 9 و 10 را شامل می شود.

ردیف 2: 1 – 3 – 4 – 5 و 7 را شامل می شود.

گزاره های 2 – 6 – 8 – 9 و 10 چون تمام موجودات را در بر می گیرد کلی تر هستند.

سؤال: برای تشخیص گزاره های کلی تر به چه نکاتی باید توجه کرد؟

«وجود» = هر قانون و قاعده ای که درباره «حقیقت وجود» به دست آوریم، درباره هر موجودی صادق است زیرا هر موجودی مصداقی از حقیقت وجود است.

«علیت» =  هر موجودی یا علت است یا معلول؛ موجودی نمی یابیم  نه علت باشد نه معلول =. پس قانون علیت نیز عام و کلی است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه