جواب دسته بندی صفحه 17 فلسفه یازدهم


haladars شهریور 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب دسته بندی صفحه 17 فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب دسته بندی صفحه 17 فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب دسته بندی صفحه 17 فلسفه یازدهم

بار دیگر به فعالیت ابتدای درس بازگردید و نام فلسفۀ مضاف هر یک از گزاره ها را که به شاخه های فلسفه مربوط می شوند، رو به روی آنها بنویسید.

گزاره 1: فلسفه اجتماع یا فلسفه جامعه شناسی

گزاره 2: فلسفه سیاست

گزاره 3: انسان شناسی، فلسفه انسان

گزاره 4: فلسفه تاریخ

گزاره 5: معرفت شناسی

گزاره 6: فلسفه اخلاق

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه