جواب دوست دارم صفحه ۵۶ هدیه سوم

جواب دوست دارم صفحه ۵۶ هدیه سوم

اسفند 18, 1400
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب دوست دارم صفحه ۵۶ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب دوست دارم صفحه ۵۶ هدیه سوم

۱- از این پس در رفتار و گفتارم بیشتر دقت کنم؛

چون به سن تکلیف رسیده ام و خداوند از من راضی و خوشنود شود.

۲- حتی اگر به سن تکلیف نرسیده ام، به احکام دینی عمل کنم تا خدا از من راضی باشد و به من در انجام کارهای شایسته کمک کند.

وقتی به سن تکلیف رسیدم، انجام تکالیف دینی برایم آسان باشد و از کودکی با خدا دوست باشم و او کمکم کند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه