جواب دوست دارم صفحه ۵۶ هدیه سوم


haladars اسفند 18, 1400 دقیقه مطالعه
جواب دوست دارم صفحه ۵۶ هدیه سوم

در این نوشته با جواب دوست دارم صفحه ۵۶ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب دوست دارم صفحه ۵۶ هدیه سوم

۱- از این پس در رفتار و گفتارم بیشتر دقت کنم؛

چون به سن تکلیف رسیده ام و خداوند از من راضی و خوشنود شود.

۲- حتی اگر به سن تکلیف نرسیده ام، به احکام دینی عمل کنم تا خدا از من راضی باشد و به من در انجام کارهای شایسته کمک کند.

وقتی به سن تکلیف رسیدم، انجام تکالیف دینی برایم آسان باشد و از کودکی با خدا دوست باشم و او کمکم کند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه