جواب دوست دارم صفحه 16 هدیه سوم

در این نوشته با جواب دوست دارم صفحه 16 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب دوست دارم صفحه 16 هدیه سوم

 به جای یک قطره باران بودم و…

بر شهر های بزرگ میباریدم تا هوای آلوده‌ را تمیز می‌کردم تا مردم بیمار نشوند.

بر روستاها می‌باریدم و کشتزارها را آبیاری می‌کردم تا محصولات زیادی بدهند.

بر زمین‌های خشک و بی‌آب و علف می‌باریدم تا گیاهان رشد کنند

 

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.