جواب دوست دارم صفحه 16 هدیه سوم


haladars اسفند 13, 1400 دقیقه مطالعه
جواب دوست دارم صفحه 16 هدیه سوم

در این نوشته با جواب دوست دارم صفحه 16 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب دوست دارم صفحه 16 هدیه سوم

 به جای یک قطره باران بودم و…

بر شهر های بزرگ میباریدم تا هوای آلوده‌ را تمیز می‌کردم تا مردم بیمار نشوند.

بر روستاها می‌باریدم و کشتزارها را آبیاری می‌کردم تا محصولات زیادی بدهند.

بر زمین‌های خشک و بی‌آب و علف می‌باریدم تا گیاهان رشد کنند

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه