در این نوشته با جواب دوست من سلام صفحه 98 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب دوست من سلام صفحه 98 نگارش دوم

۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس.

گنجشک ناز و کوچک، پرواز از که آموخت؟

۲- فکر کن قطره‌ی آب هستی و می خواهی با گل سرخی دوست شوی؛ چه کار می کنی؟

من با دوستانم در آسمان بازی می کردیم که ناگهان باد تندی وزید و من باران شدم و روی گل سرخی باریدم. گل سرخ خیلی تشنه بود، به او سلام کردم و گفتم ناراحت نباش الان تو را سیراب می کنم. گل سرخ لبخندی زد و از این کار من خیلی خوشحال و ما با یکدیگر دوست شدیم.

برچسب شده در: