جواب رسم شکل صفحه ۴۵ ریاضی سوم

در این نوشته با جواب رسم شکل صفحه ۴۵ ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب رسم شکل صفحه ۴۵ ریاضی سوم

۱- به شکل‌های زیر و عددی که هر کدام نشان می‌دهد، توجّه کنید. حالا با رسم شکل حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

image 211

۲- مهدی، حمید، جواد و محسن در حیاط ایستاده‌اند. قدّ مهدی از همه بلندتر و جواد از همه کوتاه‌تر است. قدّ محسن بین قدّ حمید و جواد است. با رسم شکل مناسب، این ۴ نفر را از کوچک به بزرگ در یک صف نشان دهید.
نام هرکدام را زیر شکل مربوط به او بنویسید.

image 212

۳- یک مربّع را به ۴ قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم. هر قسمت آن را نیز به ۴ قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم.این مربّع به چند قسمت مساوی کوچک تقسیم شده است؟

image 213

۱۶ عدد

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه