در این نوشته با جواب سلام بر تو شادابی صفحه 99 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام بر تو شادابی صفحه 99 نگارش دوم

۱- سه سطر اول درس را با خط خوانا و زیبا بنویس.

در یک روز تعطیل، من همراه پدر و مادرم به پارک جنگلی رفته بودم. پدر گفت: «فصل بهار چقدر قشنگ است. نگاه کن، چقدر گیاه و حیوان اینجاست. هر کدام برای خود یک جور زیبایی دارد.»

خیلی از حیوانات و گیاهانی را که در کتاب خوانده بودی، امروز می توانی اینجا پیدا کنی. مثل دانشمندها به آن ها نگاه کن! کسی چه می داند شاید تو هم دانشمند بزرگی برای کشورت بشوی.

۲- تا حالا چند کلمه‌ی تازه از کتاب ریاضی یاد گرفته ای؟ ده تای آن را بنویس.

جمع – تفریق – سوال – مجموع – مربع – مستطیل – مثلث – ضلع – عقربه و دقیقه.

۳- هر یک از صداهای زیر مربوط به چیست؟

قد قد: مرغ                            قل قل: قوری چای          هو هو: باد

خش خش: خرد شدن برگ           جیک جیک: جوجه          قور قور: قورباغه

۴- بقیه ‌ی داستان را خودت بنویس و نام مناسبی برای آن انتخاب کن.

نام داستان: کبوتر زخمی

سه بچه، کبوتری را دیدند که بالش زخمی بود.

اولی گفت: وای، چرا این کبوتر زیبا زخمی شده است؟

دومی گفت: حتما به جایی برخورد کرده است یا کسی او را زخمی کرده است.

سومی گفت:‌ بهتر است او را پیش دامپزشک ببریم تا او را درمان کند.

برچسب شده در: