جواب سلام بر تو صفحه ۷۵ نگارش دوم


haladars بهمن 2, 1401 دقیقه مطالعه
جواب سلام بر تو صفحه ۷۵ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام بر تو صفحه 75 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام بر تو صفحه 75 نگارش دوم

۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و با خط زیبا بنویس.

سخن خود را با سلام آغاز کنیم.

۲- جدول را کامل کن.

۱- آرامگاه فردوسی در این شهر است.

۲- هنرمند دارد.

۳- عکاس می گیرد.

۴- نام دریاچه‌ی بزرگی در ایران است.

۵- شاعر می گوید.

۶- نام یکی از شهرهای ایران است.

جواب سلام بر تو صفحه 75 نگارش دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه