در این نوشته با جواب سلام بر شما صفحه 90 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام بر شما صفحه 90 نگارش دوم

۱- پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

بعضی در سفره ی هفت سین، تخم مرغ های رنگ کرده، گل و شیرینی هم می گذارند. هم چنین، ظرف آبی می گذارند که ماهی کوچک قرمزی در آن شنا می کنند.

در نوروز، مردم به دید بازدید یکدیگر می روند. بزرگترها به کوچک ترها عیدی می دهند.

در این روزها، مردم به جاهای زیارت، آرامگاه شهیدان و درگذشتگان نیز می روند.

۲- با کلمه های زیر، جمله بساز.

جشن: فردا جشن تکلیف خواهرم است.

سفره: من کنار سفره غذا همیشه دعا می کنم.

۳- به جای کلمه‌ی داخل کمانک، کلمه‌ی هم معنای آن را قرار بده.

نوروز آغاز فصل (سرسبزی) باغ و دشت است.

مردم ما پیش از نوروز خانه ها را (پاکیزه) می کنند.

یکی از رسم های (زیبای) نوروز، دیدوبازدید است.

– خرمی

– تمیز

– قشنگ

۴- در محل زندگی شما مراسم نوروز چگونه برقرار می شود؟ در دو خط بنویس.

بعد از تحویل سال اول به دیدار پدربزرگ و مادربزرگ می رویم و از آنها عیدی می گیریم و بعد به دیدار سایر بزرگترهای خانواده می رویم.

برچسب شده در: