در این نوشته با جواب سلام جانم صفحه 55 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام جانم صفحه 55 نگارش دوم

۱- شش سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.

دعا می کنم پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های مهربان پیش ما باشند، چون بازی کردن و حرف زدن با آن ها را خیلی دوست دارم. روزی از مادرم پرسیدم: «چرا همه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها را دوست دارند؟»

مادرم گفت: «چون آن ها بسیار مهربان هستند، همه را دوست دارند و به همه محبت می کنند.»

خدا کسانی را که به دیگران محبت و مهربانی کنند، دوست دارد.

۲- چهار کلمه در درس پیدا کن که هیچ یک از حرف های آن به هم نچسبیده باشد.

روز، آن، دارد، داری

۳- از روی کلمه های زیر، دوبار بنویس و هر یک را با صدای بلند بخوان.

حتی – موسی – عیسی – مصطفی – مرتضی – مجتبی – یحیی.

۴- اگر بخواهی با پدر و مادرت به مسافرت بروی، چه کارهایی باید انجام دهی؟

الف) یک لیست از وسایل و لباس هایی که می خواهم در چمدان بگذارم تهیه می کنم.

ب) در جمع کردن وسایل و بستن چمدان کمک می کنم.

پ) صدقه می گذارم تا مسافرت ایمنی داشته باشیم.

برچسب شده در: