جواب سلام جانم صفحه ۶۶ نگارش دوم

جواب سلام جانم صفحه ۶۶ نگارش دوم

دی 25, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب سلام جانم صفحه 66 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام جانم صفحه 66 نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط زیبا بنویس.

پدر گفت: «دخترم، هر کاری که با دقت و فکر انجام گیرد، هنر است، مثلا اگر تو بتوانی سفالگر بشوی و با گل چیزهای زیبا بسازی، هنرمند هستی.

قالی بافی هم هنر است. عکاسی هم هنر است؛ پس برای اینکه بتوانی یک عکس خوب بگیری، باید هنرمند باشی.

۲- مرتب کن.

الف) من دوست دارم فرزندم یک هنرمند باشد.

ب) هنرمند باید با دقت به همه چیز نگاه کند.

۳- به اول و آخر کلمه های زیر، یک کلمه‌ی دیگر اضافه کن وکلمه ای جدید بنویس.

دود + کش: دودکش

تخت + خواب: تخت خواب

هم + کار: هم کار

سنگ + فرش: سنگ فرش

مداد + تراش: مداد تراش

دل + خوش: دل خوش

۴- دوست داری مدرسه ات چه شکلی باشد؟ درباره‌ی آن دو سطر بنویس.

من دوست دارم در مدرسه کمد هایی داشته باشم که کتاب ها و وسایلمان خودمان را در آن بگذاریم. دوست دارم در مدرسه زنگ تکلیف داشته باشیم تا تکالیفمان را در مدرسه انجام دهیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ناشناس

    عالی بود سپاسگزارم