در این نوشته با جواب سلام جانم صفحه 78 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام جانم صفحه 78 نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط زیبا بنویس.

من به داشتن کشوری با این همه زیبایی افتخار می کنم.

مردان و زنان ایرانی، پر تلاش و با ایمان هستند. آنان کشور خود را از حمله‌ی دشمنان حفظ می کنند. اکنون بیاید به قسمت هایی از ایران سفر کنیم.

۲- هر کلمه را مانند نمونه کامل کن.

جواب سلام جانم صفحه 78 نگارش دوم
جواب سلام جانم صفحه 78 نگارش دوم

۳- کامل کن.

پناهگاه جایی است که در آن پناه می گیرند.

گردشگاه جایی است که در آن گردش و تفریح می کنند.

ورزشگاه جایی است که در آن ورزش می کنند.

کارگاه جایی است که در آن کار می کنند.

۴- یکی از کارتون هایی را که تازه دیده ای یا داستانی را که خوانده ای، به یاد بیاور و به این سوال ها پاسخ بده.

الف) از کدام یک از آدم ها یا حیوانات خوشت آمد؟ چرا؟

کتاب پیشی کوچولو ماهیگیر می شود، من پیشی کوچولو را خیلی دوست دارم زیرا ماهی بزرگ داستان را گرفت.

ب) اگر تو به جای قهرمان داستان بودی، چه می کردی؟

از اول به حرف مادرم گوش می کردم تا به جای یک ماهی چند ماهی بگیریم.

برچسب شده در: