در این نوشته با جواب سلام خداقوت صفحه 69 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام خداقوت صفحه 69 نگارش دوم

۱- نوشته‌ی زیر را پر رنگ کن و با خط زیبا بنویس.

صبر و حوصله داشته باش تا در کارهایت موفق شوی.

۲- تصویرها را شماره گذاری کن و داستان کوتاهی درباره‌ی آنها بنویس.

جواب سلام خداقوت صفحه 69 نگارش دوم

۱- اکبر آقا یک سفالگر ماهر است، او می خواهید یک کوزه زیبا بسازد.

۲- وقتی با گل، کوزه را ساخت، آن را باید در کوره بگذارد تا بپزد.

۳- وقتی کوزه را از کوره در می آورد کمی صبر می کند تا سرد شود سپس آن را رنگ آمیزی می کند.

۴- حالا اکبر آقا می تواند کوزه آماده شده را برای فروش به مردم در ویترین مغازه اش بگذارد.

برچسب شده در: