در این نوشته با جواب سلام خدا قوت صفحه 52 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام خدا قوت صفحه 52 نگارش دوم

۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و بنویس.

خدایا! به ما کمک کن تا مهربان باشیم.

۲- جدول را کامل کن.

جواب سلام خدا قوت صفحه 52 نگارش دوم

برچسب شده در: