جواب سلام دانشمند صفحه ۱۰۱ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام دانشمند صفحه ۱۰۱ نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دانشمند صفحه ۱۰۱ نگارش دوم

۱- دو سطر بعدی را از درس ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

رفتم قورباغه بگیرم. گفت:« فرزندم، به حیوان دست نزن!» دنبال یک ملخ دویدم و او را گرفتم. مادرم گفت: «تو امروز برای بازی آمدی؛ برو گردش کن.» کمی صبر کردم و گفتم: «اگر قرار است من دانشمند بشوم باید این ها را خوب نگاه کنم و دست و پا و شاخک هایشان را بشمارم.»

۲- درس را بخوان و کلمه هایی را که نشانه‌ی«قـ – ق» دارند، بنویس.

قشنگ – چقدر – قدم زنان – سنجاقک – قورباغه – قرار – مراقب و وقت.

۳- جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن و کلمه‌ی تازه ای بساز، معنی آن ها را بنویس.

نامرتب : چیزی یا جایی که مرتب نیست.        کتاب خانه : جایی که در آن کتاب می خوانیم.

بی سواد : کسی که سواد ندارد.                          تعمیرگاه : محلی برای تعمیر ماشین ها می باشد.

با ادب : کسی مودب است.                                درختان : به معنی چند درخت می باشد.

۴- از یک پروانه بپرس چگونه زندگی می کند. جواب را بنویس.

من در هر جایی که سرسبز و پرگل باشد زندگی می کنم. ما به وسیله بوی بدن از فاصله های دور به هم علامت می دهیم، ما انواع و گونه های مختلفی داریم که هر کدام زیبایی های خاص خودش را دارد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها