در این نوشته با جواب سلام دوستان صفحه 56 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوستان صفحه 56 نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خط خوش و زیبا بنویس.

خدا کسانی را که به دیگران محبّت و مهربانی کنند، دوست دارد.

خدایا! تو از همه مهربان تر هستی. من می دانم که تو انسان های مهربان را دوست داری. پس همیشه سعی می‌ کنم با هم‌ کلاسی‌ هایم و حتی بچه های کوچک تر از خودم مهربان باشم تا تو مرا بیشتر دوست بداری!

۲- جمله ها را کامل کن.

الف) من دعا می کنم که پدر و مادرم همیشه سالم باشند.

ب) در موقع دعا با خدا سخن می گوییم و از او یاری می خواهیم.

پ) من همیشه سعی می کنم با هم کلاسی هایم و حتی بچه های کوچک تر از خودم مهربان باشم تا تو مرا بیشتر دوست بداری!

۳- با توجه به شکل پایانی کلمه ها آن ها را دسته بندی کن.

کبری– قوری– مجتبی– ساری– عیسی– مرتضی– هدی– بازی– گلی

صدای «ای»: قوری، ساری، بازی، گلی

صدای «آ»: کبری، مجتبی، عیسی، مرتضی، هدی

۴- بنویس برای پیدا کردن دوست جدید، چه می کنی.

سعی می کنم با کسی دوست شوم که همه درباره او نظر خوب می دهند و در مدرسه دانش آموز با ادب و درس خوانی باشد. با کسی دوست می شوم که پدر و مادرم او و خانواده اش را بشناسند.

برچسب شده در: