جواب سلام دوست خوبم صفحه ۱۷ نگارش دوم


haladars مهر 26, 1401 دقیقه مطالعه
جواب سلام دوست خوبم صفحه ۱۷ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام دوست خوبم صفحه 17 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست خوبم صفحه 17 نگارش دوم

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر چهار خط بعدی را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

نماینده‌ی گروه اول گفت :«خیر، بهتر است کتاب ها و مجله های ویژه‌ی خودمان را بخوانیم.»

نماینده‌ی گروه دیگر گفت: «در آخر کتاب فارسی، نام کتاب های مناسبی نوشته شده است که ما می توانیم آن ها را بخوانیم.»

۲- از روی کلمه های درس که در آن ها دو حرف «ح» ، «س» می بینی، یک بار بنویس.

2- ح: احوال پرسی و حالا

س: کلاس – می رسید – ایستاده – سلام – پرسی– می خواست – پاسخ – پرسش – است – فارسی – مناسبی – دوست – بشناسیم و درستی.

۳- کامل کن.

من کتاب می خوانم.                 من درس می خوانم.

من داستان می خوانم.                  من شعر می خوانم.

4- کلمه ها را مرتب کن و جمله را بنویس.

الف) گفت و گو – بچه ها – گروه خود – کردند – در.

ب) کتاب ها – نیستند – مفید – برخی – از – بچه ها – برای.

الف) بچه ها در گروه خود گفت و گو کردند.

ب) برخی از کتاب ها برای بچه مفید نیستند

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه