در این نوشته با جواب سلام دوست خوبم صفحه 48 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست خوبم صفحه 48 نگارش دوم

۱- پنج سطر بعدی را از روی درس، با خط خوش، بنویس.

چه کوچه ها و خیابان های پاکیزه ای! چه کسی آن ها را تمیز و پاکیزه کرده است؟ رفتگر، همان رفتگر زحمت کش و مهربانی که دوست ماست.

۲- دسته بندی کن.

چراغ راهنما – سیمان – دفتر – کلنگ – کتاب – پیاده رو – آجر – کیف – بیل – کاشی

جواب سلام دوست خوبم صفحه 48 نگارش دوم
جواب سلام دوست خوبم صفحه 48 نگارش دوم

۳- کامل کن.

3- به جایی که در آن دارو می فروشند، داروخانه می گویند.

به جایی که در آن سبزی می فروشند، سبزی فروشی می گویند.

به جایی که در آن شیرینی می فروشند، قنادی می گویند.

به جایی که در آن پارچه می فروشند،  بزازی می گویند.

به جایی که در آن طلا می فروشند، طلا فروشی می گویند.

۴- بنویس در چه جاهایی باید نوبت را رعایت کنیم. (سه مورد)

مکان های عمومی مثل نانوانی، درمانگاه و پمپ بنزین.

برچسب شده در: