در این نوشته با جواب سلام دوست خوبم صفحه 62 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست خوبم صفحه 62 نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس با خط خوش بنویس.

چیزی نگذشت که صدای اذان از گل دسته ها بلند شد. مادر گفت: «زینب جان، اذان مغرب را گفتند. بهتر است به وضوخانه برویم، وضو بگیریم و نمازمان را اول وقت بخوانیم». زینب نماز خواندن در حرم امام رضا (ع) را هرگز فراموش نمی کند.

۲- ده کلمه از درس پیدا کن که چهار حرف داشته باشد. مانند: اذان

زینب، داخل، بزرگ، گلاب، شانه، قبول، میان، گوشه، چادر، گندم، دانه، آورد، مادر، دوست، مشهد، زمین، دسته، حالی، چیزی، صدای، بلند، مغرب، بهتر، هرگز

۳- خانه های خالی را پر کن.

جواب سلام دوست خوبم صفحه 62 نگارش دوم
جواب سلام دوست خوبم صفحه 62 نگارش دوم

۴- با استفاده از شش کلمه‌ی زیر، سه جمله بنویس.

درخت – هوا – ریشه – ابری – باران – شکوفه.

امروز هوا ابری بود. باران زیبایی بارید و شکوفه ها را خیس کرد. ریشه‌ی درخت ها که خشک بودند، سیراب شدند.

برچسب شده در: