در این نوشته با جواب سلام دوست خوب صفحه 84 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست خوب صفحه 84 نگارش دوم

– سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

پرچم ایران سه رنگ دارد. رنگ سبز نشانه سرسبزی، رنگ سفید نشانه‌ی صلح و دوستی و رنگ سرخ نشانه‌ی دفاع از میهن و آزادی آن است.

من دوباره به پرچم نگاه کردم و پرسیدم: «پدر جان، نشانه‌ی وسط پرچم چیست؟»

پدرم گفت: «کلمه‌ی اللّه است که به شکل گل لاله هم دیده می‌شود. گل لاله، نشانه‌ی خون شهیدان است.»

در این هنگام از پدرم خداحافظی کردم و وارد حیاط مدرسه شدم. پرچم قشنگ ایران امروز برایم زیباتر شده بود. احساس می کردم آن را بیشتر از گذشته دوست دارم و مثل هر ایرانی دیگر، از تماشای آن لذّت می برم.

۲- مانند نمونه برای هر نشانه، چهار کلمه از درس های گذشته پیدا کن و بنویس.

جواب سلام دوست خوب صفحه 84 نگارش دوم
جواب سلام دوست خوب صفحه 84 نگارش دوم

۳- با هر کلمه، دو جمله با معنی متفاوت بنویس.

سیر: من با ناهار امروز سیر نشدم.

سیر: مادرم در آش سیر ریخته است

شیر: شیر سلطان جنگل است.

شیر: غذای نوزاد شیر است.

۴- کیفت گم شده است، برای پیدا کردن آن یک آگهی بنویس.

توجه توجه، یک کیف مدرسه دخترانه یا پسرانه به رنگ سفید و مشکی در حیاط مدرسه گم شده است، از دانش آموزان عزیز خواهش می کنم هر کسی که آن را پیدا کرده است به کلاس دوم ب بیاورد.

برچسب شده در: