در این نوشته با جواب سلام دوست من صفحه 47 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست من صفحه 47 نگارش دوم

۱- هشت سطر اول درس را با خط زیبا بنویس.

چه گندم های زرد قشنگی! این ها را چه کسی کاشته است؟ کشاورز، همان کشاورز کوشایی که دوست ماست. چه نان گرم و خوشمزه ای! چه کسی آن را پخته؟ نانوا، همان نانوای سحر خیزی که دوست ماست.

۲- جدول زیر را کامل کن.

جواب سلام دوست من صفحه 47 نگارش دوم
جواب سلام دوست من صفحه 47 نگارش دوم

۱- حیوان با وفا

۲- میوه‌ی خوش مزه

۳- کنار دریا

۴- ظالم

۵- کسی که صبح زود بیدار می شود.

6- کسی که حواس پرت است.

۷- کسی که سرود می خواند.

۳- با استفاده از «این» و «آن» نام هر تصویر را بنویس.

جواب سلام دوست من صفحه 47 نگارش دوم
جواب سلام دوست من صفحه 47 نگارش دوم

به ترتیب از سمت راست به چپ :

این ماشین پلیس، این سطل رنگ، آن پسر، آن نیمکت

۴- کلاس تمیز را با کلاس کثیف مقایسه کن و تفاوت آن ها را بنویس.

کلاس تمیز: آشغال ها در سطح زباله ریخته می شود، همه وسایل در جای خود و مکان مناسبی قرار دارند، تمام میز و نیمکت ها سالم و تمیز می باشند.

کلاس کثیف آشغال ها در سطح زباله ریخته نمی شود، وسایل در جای مناسب خود قرار ندارند، تمام میز و نیمکت ها کثیف و شکسته هستند.

برچسب شده در: