در این نوشته با جواب سلام دوست من صفحه 79 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست من صفحه 79 نگارش دوم

۱- ده کلمه پیدا کن دارای حروف چسبان باشد. آن ها را بنویس.

مثل، همه، جنگل، حمله، سفر، قسمت، بیاید، حفظ، هستند، شهر

۲- هر دسته را به ترتیبِ اندازه، از کوچک به بزرگ بنویس.

روستا – کشور – شهر: روستا، شهر و کشور

قطار – اتوبوس – دوچرخه: دوچرخه، اتوبوس و قطار

رود – جوی – دریا: جوی، رود و دریا

۳- تقویم را کامل کن و به سوال ها پاسخ بده.

الف) سه شنبه‌ی هفته‌ی سوم کدام است؟ آن را رنگ کن.

روز ۱۸

ب) اگر این جدول ماه بهمن باشد، روز آمدن امام خمینی را مشخص کن و رنگ بزن.

روز ۱۲

پ) روز بیست و دوم، کدام روز هفته و در هفته‌ی چندم است؟

روز شنبه و در هفته چهارم

جواب سلام دوست من صفحه 79 نگارش دوم
جواب سلام دوست من صفحه 79 نگارش دوم

۴- تا حالا به کدام یک از جاهای دیدنی ایران سفر کرده ای؟ درباره‌ی یکی از آن ها سه خط بنویس و برای دوستانت بخوان.

حمام فین، این جای تاریخی در شهر کاشان است. حمام فین واقع در باغ فین است که یک فضای بزرگ با ساختمان های زیاد و حوض های زیادی می باشد.

برچسب شده در: