در این نوشته با جواب سلام دوست مهربانم صفحه 23 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست مهربانم صفحه 23 نگارش دوم

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر شش خط بعدی را از روی درس، با خط خوش بنویس.

مسجد محله‌ی ما کلاس های آموزش قرآن، نقاشی، رایانه و عکاسی دارد. در آنجا کتابخانه‌ی خوبی نیز برای کودکان وجود دارد. مادر جان! من هم دلم می خواهد در یکی از این کلاس ها شرکت کنم و از کتابخانه‌ی آنجا استفاده کنم.

۲- با توجه به درس، جاهای خالی را پر کن.

مردم محله‌ی ما بسیار خوشحال بودند. کار بنایی مسجد تازه تمام شده بود. مردم می خواستند برای اولین بار نماز را به جماعت بخوانند. مسجد چراغانی شده بود. حوض مسجد پر از آب بود.

۳- مانند نمونه، کلمات را دسته بندی کن.

خودکار– خوش حال– می خواست– گروهی– دوباره– خواهش– خواندن– گوش– بگویید

3- خواهر، می خواست، خواهش، خواندن

خورشید، خودکار، خوش حال، دوباره

دستور، گروهی، گوش، بگویید

۴- با کلمه های «همکاری، کنار حوض، گلدان» جمله ای زیبا بنویس.

گلدان های خالی کنار حوض خانه ما خیلی وقت بود که بدون استفاده در آنجا افتاده بود و از آن استفاده ای نمی شد، یک روز من و برادرم تصمیم گرفتیم با همکاری هم گل هایی زیبایی در آن بکاریم تا حیاط خانه مان را کمی قشنگ تر کنیم.

برچسب شده در: