در این نوشته با جواب سلام دوست مهربانم صفحه 80 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست مهربانم صفحه 80 نگارش دوم

۱- تا به حال از کتاب علوم چه کلمه های جدیدی یاد گرفته ای؟ از روی هشت تای آن ها یک بار بنویس.

هوای آلوده، هوای سالم، بطری، ایستگاه، بهداشتی، گزارش، مصرف، محیط.

۲- کلمه هایی را که با «ها» و «ان» جمع بسته شده اند، در درس پیدا کن و بنویس.

ها: دیدنی ها، کوه ها، دشت ها، دریاها، جنگل ها، زیارتگاه ها، بناها و قسمت ها

ان: مردان، زنان، آنان، دشمنان

۳- جدول را کامل کن.

جواب سلام دوست مهربانم صفحه 80 نگارش دوم

۴- به جز دیدنی هایی که در درس معرفی شده اند، نام سه جای دیدنی دیگر را بنویس.

غار علی صدر، روستای ابیانه، ارگ بم

برچسب شده در: