در این نوشته با جواب سلام دوست گلم صفحه 88 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست گلم صفحه 88 نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

مردم ما پیش از نوروز، خانه تکانی می کنند، در جشن نیکوکاری شرکت می کنند و برای تحویلِ سال، سفره‌ی هفت سین می چینند. تحویل سال، لحظه ای است که سالِ کهنه به پایان می رسد و سالِ نو شروع می شود.

در این هنگام همه‌ی اعضای خانواده کنار سفره‌ی هفت سین می نشینند و دعا می خوانند و از خداوند می خواهند که اخلاق آن ها را خوب و خوب تر کند. بیشتر مردم میهن ما در سفره‌ی هفت سین، قرآن، آینه، شمع های روشن و هفت چیز می گذارند که نام آن ها با «س» شروع می شود.

این هفت چیز سبزه، سرکه، سماق، سمنو، سنجد، سیر و سیب هستند. بعضی در سفره‌ی هفت سین، تخم مرغ های رنگ کرده، گل و شیرینی هم می گذارند. هم چنین، ظرف آبی می گذراند که ماهی کوچک قرمزی در آن شنا می کند. در نوروز، مردم به دید و بازدید یکدیگر می روند. بزرگ تر ها به کوچک تر ها عیدی می دهند.

۲- کلمه هایی را که حرف «لـ – ل» دارند، در درس پیدا کن و از روی آن ها یک بار بنویس.

اولین – سال – فصل – تحویل – لحظه ای – اخلاق – گل – اول.

۳- با «کار» پنج کلمه‌ی جدید بساز و معنای هر کدام را بنویس.

نیکوکار: کسی که کار نیک می کند.

مددکار: کسی که به دیگران کمک می کند.

گلکار: کسی که در باغ ها گل می کارد.

درستکار: کسی که کار درست را انجام می دهد.

ستمکار: کسی که ظلم می کند.

۴- برای یک سفر تفریحی کوتاه، به چه وسایلی نیاز داری؟ نام آن ها را به ترتیب حروف الفبا بنویس.

آب، پتو مسافرتی، چادر و چراغ قوه، حوله، خمیر دندان، دستمال کاغذی، زیرانداز، ظرف های غذا، غذا، کبریت، کوله پشتی، لباس، لیوان، مسواک، نقشه

برچسب شده در: