در این نوشته با جواب سلام روزت بخیر صفحه 72 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روزت بخیر صفحه 72 نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوش بنویس.

چند روز بعد، به توس رفتیم. فاصله‌ی مشهد تا شهر توس زیاد نبود. وقتی به آرامگاه فردوسی رسیدیم، جمعیت زیادی را در آنجا دیدیم. یک نفر راهنما برای ما صحبت کرد. او می‌گفت: «فردوسی سی‌سال زحمت کشید تا شاهنامه را نوشت. شاهنامه کتاب با ارزشی است که در آن داستان‌های زیادی درباره‌ی ایران و پهلوانان آن می‌خوانیم. رستم بزرگ‌ترین پهلوان داستان‌های شاهنامه است. فردوسی این داستان‌ها را جمع کرد و اثری بسیار عظیم به شعر پدید آورد تا زبان فارسی را که ما امروز با آن حرف می‌زنیم، زنده‌نگه دارد.»

۲- هر کلمه تو را به یاد چه کلمه ای می اندازد؟ دو تا از آن ها را بنویس.

مشهد: امام رضا (ع) و کبوترهای حرم.            هنر: نقاشی و عکاسی.

شاهنامه: فردوسی و رستم.                               تلویزیون: کارتون و فیلم.

۳- کامل کن.

من هر سال به مسافرت می روم.

ما هر هفته به کوه می رویم.

تو هرسال به نمایشگاه کتاب می روی.

شما هر ماه به کتاب خانه می روید.

۴- از میان نویسندگان و شاعرانی که تا به حال با آنها آشنا شده ای، نام پنج نفر را به ترتیب حروف الفبا بنویس.

حافظ، مصطفی رحمان دوست، سعدی، فردوسی و محمود کیانوش.

برچسب شده در: