جواب سلام روزت خوش صفحه ۱۵ نگارش دوم


haladars مهر 26, 1401 دقیقه مطالعه
جواب سلام روزت خوش صفحه ۱۵ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام روزت خوش صفحه 15 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روزت خوش صفحه 15 نگارش دوم

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر، چهار خط اول را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

در یکی از روزهای ماه مهر، دانش آموزان، آرام و با نظم وارد کلاس شدند. آموزگار پس از سلام و احوال پرسی، از بچه ها خواست در گروه های خود قرار بگیرند. سپس به آن ها گفت :«دانش آموزان عزیز، از شما می خواهم فکر کنید و بگویید چگونه می توانیم پاسخ پرسش های خود را پیدا کنیم؟»

۲- درس را بخوان و کلمه هایی را که نشانه « ـه ه» دارند، بنویس.

کتابخانه – ایستاده – همه – بچه – چگونه – برگه – نماینده – رایانه – محله – اشاره – کرده – نوشته – ویژه – شده – دقیقه و داشته.

۳- چهار کلمه بنویس که با «هم» شروع شده باشد؛ مانند همراه.

هم کلاسی – هم فکری – همکاری و هم گروهی.

۴- با هر کلمه، جمله بنویس.

تشکر : من از معلم خود تشکر می کنم.

می خواست : او می خواست به مدرسه برود.

قصه : مادربزرگ برای من زیاد قصه می گوید.

هم کلاس :‌ من و مریم هم کلاس هستیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه