در این نوشته با جواب سلام روز بخیر صفحه 39 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روز بخیر صفحه 39 نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.

باران شدیدی شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد. چوپان برای نجات خود، بالای درختی رفت اما سیل همه‌ی گوسفندان را با خود برد. چوپان نتوانست هیچ کاری کند، ناچارا پیش صاحب گوسفندان رفت و گفت :«سیل گوسفندهای تو را برد.»

۲- با حروف در هم ریخته، کلمه بنویس.

ق– ر– ط– ه: ……………….

ح– ن– ت– ص– ی: ……………….

د– ا– ر – س– ت– ر– ک: ……………….

قطره، نصیحت، کار درست

۳- به هر کلمه «ها» اضافه کن و معنی آن را بنویس.

گوسفند: گوسفندها          یعنی: چند گوسفند

چوپان: چوپان ها                   یعنی: چند چوپان

درخت: درخت ها                   یعنی: چند درخت

۴- در چند سطر بنویس اگر دو بال داشتی، چه می کردی.

اگر دو بال داشتم می توانستم با پرنده ها دوست بشوم و با آن ها در آسمان بازی کنم. صبح ها پرواز می کردم و زود به مدرسه می رسیدم، می توانستم به راحتی و بدون کمک پدر و مادر از خیابان رد شوم و پرواز کنم.

برچسب شده در: