جواب سلام روز بخیر صفحه ۳۹ نگارش دوم


haladars مهر 27, 1401 دقیقه مطالعه
جواب سلام روز بخیر صفحه ۳۹ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام روز بخیر صفحه 39 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روز بخیر صفحه 39 نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.

باران شدیدی شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد. چوپان برای نجات خود، بالای درختی رفت اما سیل همه‌ی گوسفندان را با خود برد. چوپان نتوانست هیچ کاری کند، ناچارا پیش صاحب گوسفندان رفت و گفت :«سیل گوسفندهای تو را برد.»

۲- با حروف در هم ریخته، کلمه بنویس.

ق– ر– ط– ه: ……………….

ح– ن– ت– ص– ی: ……………….

د– ا– ر – س– ت– ر– ک: ……………….

قطره، نصیحت، کار درست

۳- به هر کلمه «ها» اضافه کن و معنی آن را بنویس.

گوسفند: گوسفندها          یعنی: چند گوسفند

چوپان: چوپان ها                   یعنی: چند چوپان

درخت: درخت ها                   یعنی: چند درخت

۴- در چند سطر بنویس اگر دو بال داشتی، چه می کردی.

اگر دو بال داشتم می توانستم با پرنده ها دوست بشوم و با آن ها در آسمان بازی کنم. صبح ها پرواز می کردم و زود به مدرسه می رسیدم، می توانستم به راحتی و بدون کمک پدر و مادر از خیابان رد شوم و پرواز کنم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه