در این نوشته با جواب سلام روز بخیر صفحه 41 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روز بخیر صفحه 41 نگارش دوم

۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس.

خداوند انسان های راست گو و درست کار را دوست دارد.

۲- مانند نمونه، برای دیگر خانه های جدول، سوال طرح کن.

۱- نام یکی از کتاب های شما

جواب سلام روز بخیر صفحه 41 نگارش دوم
جواب سلام روز بخیر صفحه 41 نگارش دوم

۱- نام یکی از کتاب های شما

۲- برای گرم شدن در سرما روی سرمان می گذاریم

3- نورانی و براق

۴- مخالف روز

5- آفریدگار جهان

4- یار مهربان و دوست بی زبان

۷- با آن دندان هایمان را می شوریم

۸- پرنده ای نامه رسان

۹- بچه مرغ

۱۰- مخالف پیر

برچسب شده در: