جواب سلام روز بخیر صفحه ۴۱ نگارش دوم


haladars مهر 27, 1401 دقیقه مطالعه
جواب سلام روز بخیر صفحه ۴۱ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام روز بخیر صفحه 41 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روز بخیر صفحه 41 نگارش دوم

۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس.

خداوند انسان های راست گو و درست کار را دوست دارد.

۲- مانند نمونه، برای دیگر خانه های جدول، سوال طرح کن.

۱- نام یکی از کتاب های شما

جواب سلام روز بخیر صفحه 41 نگارش دوم
جواب سلام روز بخیر صفحه 41 نگارش دوم

۱- نام یکی از کتاب های شما

۲- برای گرم شدن در سرما روی سرمان می گذاریم

3- نورانی و براق

۴- مخالف روز

5- آفریدگار جهان

4- یار مهربان و دوست بی زبان

۷- با آن دندان هایمان را می شوریم

۸- پرنده ای نامه رسان

۹- بچه مرغ

۱۰- مخالف پیر

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه