در این نوشته با جواب سلام روز بخیر صفحه 46 نگارش دوم همراه سما هستیم.

جواب سلام روز بخیر صفحه 46 نگارش دوم

۱- نوشته‌ی زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس.

خدایا به من کمک کن تا بیشتر و بیشتر بیاموزم.

۲- کلمه های زیر را بر اساس جاندار و بی جان، طبقه بندی کن.

جاندار: فیل، مورچه، سگ، مار، خرگوش

فیل، کتاب، مورچه، تلویزیون، سگ، مار، سینی، پاک کن، فنجان، خرگوش، میز، کیف

بی جان: کتاب، تلویزیون، سینی، پاک کن، فنجان، میز، کیف

برچسب شده در: