در این نوشته با جواب سلام روز بخیر صفحه 77 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روز بخیر صفحه 77 نگارش دوم

۱- سه سطر اول درس را با خط زیبا و خوانا بنویس.

نام کشور ما ایران است. ما در ایران زندگی می کنیم. ما ایران را دوست داریم. ایران خانه‌ی بزرگ ماست. در ایران دیدنی های فراوان وجود دارد.

در ایران، دیدنی های فراوان وجود دارد؛ مثل کوه ها، دشت ها، دریاها، جنگل ها، زیارتگاه ها و بناهای قدیمی. من به داشتن کشوری با این همه زیبایی افتخار می کنم.

۲- هر گروه از حرف های در هم ریخته را به یک کلمه تبدیل کن. (هر کلمه نام یکی از شهرهای ایران است.)

ر ش ی ز ا: شیراز                       ر ک م ن ا: کرمان

ن ا هـ ا ف ص: اصفهان                   ن س ج د ن: سنندج

۳- جاهای خالی را پر کن.

به محل زیارت زیارتگاه می گویند.

به محل آموزش آموزشگاه می گویند.

به محل آزمایش آزمایشگاه می گویند.

۴- چرا کشور ایران را دوست داری؟ در چند سطر بنویس.

چون من در ایران به دنیا آمده ام و در اینجا زندگی می کنم. ایران تنها وطن و عشق من است و ریشه وجود من، خانواده و اجداد من برای این خاک و کشور می باشد. ایران من خیلی بزرگ و دیدنی است و همیشه پر از انسان های پر افتخار و مکان های تاریخی بوده است.

برچسب شده در: