جواب سلام روز خوش صفحه ۵۷ نگارش دوم


haladars دی 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب سلام روز خوش صفحه ۵۷ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام روز خوش صفحه 57 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روز خوش صفحه 57 نگارش دوم

۱- ده کلمه را که در این درس یاد گرفته ای، بنویس.

دعا، موقع، سخن، محبت، حتی، انجام، پدربزرگ، مادربزرگ، انسان، سعی.

۲- کلمه های هم معنا را پیدا کن و کنار هم بنویس.

حرف– یاری– سعی– مهربانی– محبت– کمک– تلاش– صحبت– موقع– زیاد– خیلی– وقت

حرف ↔ صحبت

یاری ↔ کمک

سعی ↔ تلاش

مهربانی ↔ محبت

موقع ↔ وقت

زیاد ↔ خیلی

۳- طبقه بندی کن.

عمو– پسر دایی– خاله– دختر عمه– پسر عمه– دختر خاله– دایی– عمه– پسر عمو

 بستگان پدر: عمو، دختر عمو، پسر عمه، عمه، پسر عمه.

بستگان مادر: پسر دایی، خاله، دختر خاله، دایی.

۴- داستان زیر را کامل کن.

گنجشک کوچولو روی شاخه درخت نشسته بود و از آن بالا، رودخانه را تماشا می کرد. او از تنهایی خسته شده بود. ناگهان تصمیم گرفت که دوست جدیدی برای خودش پیدا کند. برای همین پرواز کرد و رفت پیش جوجه مرغابی که در حال آب بازی در رودخانه بود. گنجشک گفت :«سلام، من تنها هستم، می توانیم با هم دوست بشویم و بازی کنیم؟». جوجه مرغابی با خوش حالی گفت :«بله، من تنها هستم، بیا با هم بازی کنیم و خوش بگذرانیم».

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه