جواب سلام سلام ستاره صفحه ۳۲ نگارش دوم


haladars مهر 26, 1401 دقیقه مطالعه
جواب سلام سلام ستاره صفحه ۳۲ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام سلام ستاره صفحه 32 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام سلام ستاره صفحه 32 نگارش دوم

۱- هفت سطر بعدی را از روی درس، با خط خوش بنویس.

1- بچه خرگوش ها در سکوت، منظر پرسش بعدی بودند که چشم قرمزی پرسید: «اگر صدا ها را نمی شنیدیم، چه اتفاقی برای ما می افتاد؟»

این بار خاکستری جواب داد: «خطرهایی برای ما پیش می آمد؛ مثل صدای روباه ها و شغال ها را نمی شنیدیم.»

برفی ادامه داد: «از خیلی چیزها هم لذت نمی بردیم، مثل صدای پرنده ها و سرود خواندن بچه ها.»

الف) ما باید از حیوانات (مواظبت) کنیم.

ب) اگر مادرم خوابیده باشد، (آهسته) راه می روم.

پ) خداوند همه چیز را (خلق کرده است.)

۲- از کدام قسمت درس خوشت آمده؟ آن را بنویس.

دم پنبه ای جواب داد :«باید از آن ها خوب مواظبت کنیم و همیشه آن ها را تمیز نگه داریم.»

۳- چهار کلمه بنویس که آخر آن ها مثل کلمه‌ی «حتماً» باشد.

فعلاً، اولاً، دوماً، ثانیاً، خواهشاً، اصلاً، بعداً، ابداً، لطفاً، قبلاً، مثلاً، اتفاقاً، اصولاً، مخصوصاً

۴- به جای کلمه‌ی داخل کمانک، کلمه مناسب دیگری بگذار و جمله را بنویس.

الف) مراقبت

ب) آرام

پ) آفریده است

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه