در این نوشته با جواب سلام سلام صفحه 24 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام سلام صفحه 24 نگارش دوم

۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و خوش و زیبا بنویس.

ای خدای مهربان کمکم کن که همیشه به یاد تو باشم.

۲- جدول را کامل کن.

جواب سلام سلام صفحه 24 نگارش دوم

برچسب شده در: