در این نوشته با جواب سلام عزیزم صفحه 60 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام عزیزم صفحه 60 نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خط خوش بنویس.

زینب ده ها کبوتر را دید که گوشه‌ی صحن جمع شده بودند و دانه بر می چیدند. او از زیر چادرش، مقداری گندم بیرون آورد و گفت: «مادر، دوست دارم هر وقت به مشهد می آیم، به کبوترهای امام رضا (ع) دانه بدهم. این گندم ها را مادربزرگ برایم خریده است.» بعد دانه ها را به آرامی بر زمین پاشید.

۲- نام شش چیز را که در خانه‌ی خود دیده ای، بنویس و آن ها را در دو دسته طبقه بندی کن.

الف) وسایل چوبی: مبل، میز، تخت، میز ناهارخوری، میز تحریر.

ب) وسایل آشپزخانه: یخچال، لباسشویی، ظرفشویی، گاز.

۳- جمله ها را مانند مثال، کامل کن.

این سب تازه است. ↔ سیبِ تازه

آن دفتر نو است. ↔ دفترِ نو

آن مرد خوش اخلاق است. ↔ مردِ خوش اخلاق

آن گرگ درنده است ↔ گرگِ درنده

این کیک خوش مزه است ↔ کیکِ خوش مزه

4- آن چه را دوست داری از خدای مهربان بخواهی، در دو جمله بنویس.

خدای مهربان از تو می خواهم همه انسان ها سالم و خوب باشند، همه بچه ها در کنار پدر و مادرشان شاد و موفق باشند و به توانند به پیشرفت های زیادی دست پیدا کنند.

برچسب شده در: