در این نوشته با جواب سلام عزیزم صفحه 81 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام عزیزم صفحه 81 نگارش دوم

۱- نوشته‌ی زیر را پر رنگ کن و با خط زیبا بنویس.

من به داشتن کشوری با این همه زیبایی افتخار می کنم.

۲- در تصویرهای زیر، ده اختلاف وجود دارد، آن ها را پیدا کن و علامت بزن.

جواب سلام عزیزم صفحه 81 نگارش دوم

۱- رشته کوه

۲- دکمه های مترسک

۳- نرده های مزرعه

۴- درخت سمت راست

۵- درخت سمت چپ

۶- پروانه صفحه

۷- پروانه های سمت چپ

۸- تعداد گل های زرد

۹- درخت های زرد کنار نرده ها

۱۰- ابرهای وسط تصویر

برچسب شده در: