جواب سلام هنرمند صفحه ۳۰ نگارش دوم


haladars مهر 26, 1401 دقیقه مطالعه
جواب سلام هنرمند صفحه ۳۰ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام هنرمند صفحه 30 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام هنرمند صفحه 30 نگارش دوم

۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و با خط زیبا بنویس.

خدایا! از تو می خواهم که همیشه سالم و تندرست باشم.

1- پاسخ بر عهده دانش آموزان می باشد.

۲- مانند نمونه ده کلمه‌ی شش حرفی بنویس که آخرشان «ن» باشد. آن ها را در جدول قرار بده.

  1) زمستان    2) دبستان    3) دهستان    4) بوستان    5) داستان    6) نازنین    7) سرزمین    8) نمکدان    9) سیستان    10) خندیدن

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه