در این نوشته با جواب سلام وقت بخیر صفحه 19 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام وقت بخیر صفحه 19 نگارش دوم

۲- نام هر تصویر را با توجه به شماره‌ی آن، در داخل جدول قرار بده.

جواب سلام وقت بخیر صفحه 19 نگارش دوم

برچسب شده در: