جواب سلام وقت بخیر صفحه ۳۱ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام وقت بخیر صفحه ۳۱ نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام وقت بخیر صفحه ۳۱ نگارش دوم

۱- چهار سطر اول را از روی درس، با خط خوانا بنویس.

بچه خرگوش ها منتظر …

۱- بچه خرگوش ها منتظر معلم بودند. معلم با سبد هویج وارد، سلام کرد و پرسید :«بچه ها، فکر می کنید چرا خدا به ما گوش داده است؟»

پشمالو دستش را بلند کرد و گفت :«برای اینکه صداها را بشنویم». آموزگار لبخند زد و پرسید :«اگر گوش نداشتیم، چه می شد؟»

۲- کلمه های درس را که یکی از نشانه های «فـ شـ پـ» دارند، یک بار بنویس.

۲- خرگوش، شد، پرسید، فکر، گوش، پشمالو، دستش، بشنویم، نداشتیم، دم پنبه ای، نمی شنیدیم، پرسش، چشم، اتفاقی، پیش، شغال، برفی، پرنده، پس، داشتن، همیشه، شماست، پاسخ و خوش حالی.

۳- جمله های زیر را مانند نمونه، پرسشی کن و با علامت مناسب، دوباره بنویس.

چرا مژگان به مسافرت رفت؟

سعید درسش را خواند.

به معلم احترام گذاشتی.

سیما هر هفته یک کتاب می خواند.

جواب- کی سعید درسش را خواند؟

آیا به معلم احترام گذاشتی؟

چگونه سیما، هر هفته یک کتاب می خواند؟

۴- نوشته‌ی زیر را تا دو سطر ادامه بده.

معلم وقتی وارد کلاس شد، به دانش آموزان گفت:«…

معلم وقتی وارد کلاس شد، به دانش آموزان گفت: «امروز می خواهیم درس مدرسه‌ی خرگوش ها را بخوانیم، کدام یکی از شما می داند که این درس درباره چه چیزی است؟» سمیرا دستش را بلند کرد و گفت :«من می دانم، درباره نگه داری از گوش است، چون بردار من سال گذشته کلاس دوم بوده و این درس را برای من خوانده بود».

سلام سلام ستاره!

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه