جواب سلام و صد سلام صفحه ۹۵ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام و صد سلام صفحه ۹۵ نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام و صد سلام صفحه ۹۵ نگارش دوم

۱- پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

قطره‌ی آب گفت: «چون دوست داریم در آسمان به این طرف و آن طرف برویم. در آنجا باران بشویم و بر زمین هایی که به آب نیاز دارند، بباریم و گل ها و گیاهان تشنه را سیراب کنیم.» خورشید لبخندی زد و گفت: «عزیزم، هیچ ناراحت نباش! من می توانم دوباره شما را به شکل ابرِ قشنگی در بیاورم.»

قطره با خوشحالی فریاد زد: «راست می گویی؟»

خورشید گفت: «بله!» بعد، گرما و نور خود را روی قطره های آب پاشید. آن ها کم کم گرم شدند، بعد هم آرام آرام بخار شدند و بالا رفتند و به شکل یک تکه ابر کوچک و قشنگ درآمدند. ابر کوچولو آن قدر بالا رفت که به خورشید نزدیک شد و صورت طلایی و قشنگ خورشید را بوسید.

۲- نام هر کدام از جانوران زیر را در دسته‌ی مناسب آن بنویس.

فیل – خروس – مگس – گنجشک – پشه – کبوتر – گرگ – کلاغ – پروانه

جواب سلام و صد سلام صفحه 95 نگارش دوم
جواب سلام و صد سلام صفحه ۹۵ نگارش دوم

نام جانورانی را که در هیچ کدام از دسته ها قرار نمی گیرند، در سطر پایین بنویس:

فیل و گرگ در هیچ دسته ای قرار نمی گیرند.

۳- جمله ها را کامل کن.

قطره کوچولو کم کم گرم شد.

قطره کوچولو آرام آرام بخار شد.

ابر کوچولو به خورشید نزدیک شد.

خورشید، وسط آسمان بود.

۴- با هر کلمه یک جمله بساز.

طلایی: رنگ موهای پدر من طلایی است.

بعضی: من بعضی وقت ها بازی می کنم.

جنگل: درختان جنگل خیلی زیبا و قشنگ هستند.

باد: در شهر ما همیشه باد می وزد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه