جواب سلام چه روز خوبی صفحه ۲۲ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام چه روز خوبی صفحه ۲۲ نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام چه روز خوبی صفحه ۲۲ نگارش دوم

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر سه خط بعدی را از روی درس، با خط خوش و خوانا بنویس.

هنگامی که مهدی با پدر و مادرش از مسجد خارج می شدند، مهدی رو به مادرش کرد و گفت :«من با دقت به حرف های پیش نماز گوش دادم. سخنان او جالب بود. من همیشه فکر می کردم، مردم برای نماز خواندن به مسجد می آیند؛ نمی دانستم که مسجد محله‌ی ما کلاس های آموزش قرآن، نقاشی، رایانه و عکاسی دارد.»

۲- درس را بخوان و کلمه هایی که نشانه های زیر را دارند، بنویس.

۲- عـ ـعـ ـع ع: جماعت، بعد، عکاسی.

هـ ـهـ ـه ه: هم، همه، همکاری، هم فکری، بدهیم، هنگامی، مهدی، همیشه، می خواهد.

۳- درس را بخوان و ترکیب هایی مانند «شیرینی و شربت» را از درس پیدا کن و بنویس.

پدر و مادرش– کمک و همکاری– مادر و پدر– خوب و بزرگ– رایانه و عکاسی

۴- راستی، اگر کفش هایت بال داشتند، چه اتفاقی می اتفاد؟ این اتفاق را در سه سطر بنویس.

می توانستم در هوا پرواز کنم و صبح ها زودتر به مدرسه بروم، در هوا شادی و بازی می کردم، می توانستم با پرنده ها دوست بشوم و در هوا با هم بازی های زیادی انجام بدیم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه