در این نوشته با جواب سلام گل من صفحه 58 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام گل من صفحه 58 نگارش دوم

۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس.

ماه مهربان من، مهر آسمان من، نور دیدگان من، گل بگو و گل بشنو

۲- تصویر زیر را رنگ بزن و هر چه دوست داری، درباره آن بنویس.

جواب سلام گل من صفحه 58 نگارش دوم

آزاده و امیر بچه های بسیار مهربانی هستند، آن ها همیشه برای پرنده ها دانه می ریزند تا گرسنه نمانند. آزاده و امیر غذا دادن به پرنده ها را از مادر بزرگشان یاد گرفتند. مادربزرگ می گفت :«وقتی پرنده ها سیر می شوند برای شما دعا می کنند و خداوند هم شما را دوست می دارد».

برچسب شده در: