در این نوشته با جواب سلام گل من صفحه 65 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام گل من صفحه 65 نگارش دوم

۱- چهار سط اول درس را با خط زیبا و خوانا بنویس. می توانی از سرمشق خط تحریری هم استفاده کنی.

دیشب من سرگرم نقاشی کردن بودم که پدرم گفت: «من دوست دارم فرزندم هنرمند باشد؛ یک هنرمند خوب.»

من با خوش حالی گفتم: «پس من برای اینکه هنرمند باشم، سعی می کنم نقاشی کردن را خیلی خوب یاد بگیرم.»

پدر گفت: «دخترم، هر کاری که با دقت و فکر انجام گیرد، هنر است، مثلا اگر تو بتوانی سفالگر بشوی و با گل چیزهای زیبا بسازی، هنرمند هستی.»

۲- تا به حال چند کلمه‌ی تازه از کتاب هدیه های آسمان یاد گرفته ای؟ ده تای آنها را بنویس.

هنرمند، هدیه، پیامبر، حضرت، بانو، حمد، توحید، دعا، تشهد، رکعت.

۳- کامل کن.

سینما: فیلم، بازیگر، دوربین

نوازنده: تار، سه تار، سنتور

نقاش: قلم مو، آب رنگ، کاغذ

۴- اگر عکاس بودی، از چه چیزهایی عکس می گرفتی؟

من از منظره های طبیعی مثل جنگل، رودخانه، کوه، درختان و گل ها عکس می گرفتم، چون من خیلی طبیعت را دوست دارم.

برچسب شده در: