در این نوشته با جواب سلام یار مهربان صفحه 102 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام یار مهربان صفحه 102 نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی درس را ادامه و با خط خوانا و زیبا بنویس.

مادر گفت: «تو می خواهی دانشمند شوی، خوب است ولی باید مراقب باشی به چیزهای دیگر آسیب نرسانی.»

گفتم: «این ها هم در این مدت دست و پای من را بشمارند، آن وقت همه دانشمند می شویم. من جانورشناس، آن ها آدم شناس.»

۲- یکی از سه کلمه‌ی داخل کمانک را انتخاب کن و در جای خالی قرار بده.

پرنده ها در ………….. زندگی می کنند. (لانه– خانه– هتل)

هوای بهار بسیار ………….. است. (سرد– سوزناک– دلپذیر)

وقتی به پرنده ها غذا می دهیم، آن ها از ما ………….. می کنند. (محبت– تشکر– جیک جیک)

۳- این لطیفه را بخوان و علامت های لازم را بگذار.

مشتری به فروشنده : «آقا صابون دارید؟»

فروشنده : «بله»

مشتری :«پس اول دست هایتان را با صابون بشویید، بعد نیم کیلو پنیر به من بدهید.»

۴- با استفاده از ترکیب های زیر، متن کوتاهی بنویس.

پرنده‌ی زیبا– کنار چشمه– هوای دلپذیر– فصل بهار

فصل بهار شده بود، من با خانواده ام برای گردش به پارک جنگلی رفتیم، در آنجا باران زیبایی بارید و هوا دلپذیر و خنک شده بود. پرنده‌ی زیبایی از بالای سرمان پرواز کرد و در کنار چشمه نشست تا آب بخورد. من خواستم او را بگیرم و نوازش کنم اما وقتی که به آن نزدیک شدم پرواز کرد و رفت.

برچسب شده در: