جواب سوال متن صفحه 17 تحلیل فرهنگی دوازدهم


haladars شهریور 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب سوال متن صفحه 17 تحلیل فرهنگی دوازدهم

در این نوشته با جواب سوال متن صفحه 17 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب سوال متن صفحه 17 تحلیل فرهنگی دوازدهم

موضوعات زیر را از منظر سطوح و ابعاد فرهنگ، بررسی کرده و درباره آنها در کلاس گفتگو کنید

* آیا در محل سکونت شما بناهای قدیمی وجود دارد؟ چرا سبک معماری و نحوه ساخت وساز خانه های مسکونی امروز با گذشته متفاوت است؟

خانه های مسکونی جزء دستاوردهای مادی و فناورانه بشر است؛ لکن ریشه در اعتقادات، ارزش ها و باورهای جامعه دارد و از آن سرچشمه می گیرد، به همین دلیل، علاوه بر رشد و پیشرفت صنعت معماری نسبت به گذشته، تغییر سبک معماری از گذشته تا به حال، به تغییر ارزش ها و عقاید و باورهای جامعه باز می گردد و با تغییر و تحول فرهنگ غیرمحسوس، فرهنگ محسوس نیز به تناسب آن دچار دگرگونی می گردد.

*  دو ژاپنی چگونه به هم احترام می گذارند؟ چرا روش آنها با روش احترام گذاشتن ما به یکدیگر متفاوت است؟

مردم ژاپن معمولا با تعظیم کردن به یکدیگر احترام می گذارند. احترام گذاشتن نیز به عنوان بخشی از فرهنگ محسوس، ریشه در فرهنگ غیر محسوس دارد. هر فرهنگی، اعتقادات، اخلاقیات و باورهای خاص خود را داشته و به تبع آن روش احترام گذاشتن در هر فرهنگ با فرهنگ دیگر می تواند متفاوت باشد. روش احترام گذاشتن یک فرهنگ به عنوان یک هنجار، از عقاید و ارزش های آن فرهنگ سرچشمه می گیرد و فرهنگ های مختلف با عقاید و ارزش های متفاوت، روش های متفاوتی را برای احترام گذاشتن دارند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه