جواب شناسایی کنید صفحه ۵۸ جامعه شناسی دهم


haladars آبان 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب شناسایی کنید صفحه ۵۸ جامعه شناسی دهم

در این نوشته با جواب شناسایی کنید صفحه 58 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب شناسایی کنید صفحه 58 جامعه شناسی دهم

پدیده‌های باطلی در قلمرو آرمانی و واقعی بعضی جهان‌های اجتماعی وجود دارد. آیا می‌توانید مواردی را شناسایی کنید؟

ارزش‌ها و هنجارهای باطل
قلمرو آرمانیقلمرو واقعی
تکاثر (مال اندوزی) تکاثر (مال اندوزی)
قبیله گراییقبیله گرایی
نژادپرستینژادپرستی
سلطه بر جهانسلطه بر جهان

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه