جواب صدا در زندگی صفحه ۴۴ علوم دوم


haladars مهر 30, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صدا در زندگی صفحه ۴۴ علوم دوم

در این نوشته با جواب صدا در زندگی صفحه 44 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صدا در زندگی صفحه 44 علوم دوم

1- کدام صداها پیام رسان هستند؟

1- صداهایی که به ما یک هشدار و یا خبری را می دهند مانند صدای زنگ مدرسه پیام رسان است.

2- کدام صداها برای شما خوشایند و کدام صداها آزاردهنده هستند؟

صداهای آزار دهنده:

صدای موتور سیکلت – صدای هواپیما – صدای سوراخ کردن آسفالت خیابان – صدای جیغ

صداهای خوشایند:

صدای پرندگان – صدای اذان – صدای آواز ملایم – صدای باران – صدای دریا

3- یک صدای پیام‌رسان و یک صدای آزاردهنده‌ی دیگر هم نام ببرید.

صدای زنگ گوشی و پیامک پیام رسان و صدای وانتی سبزی فروش آزاردهنده.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه