در این نوشته با جواب صفحه ۱۲۹ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۲۹ علوم نهم

خود را بیازمایید

گاه شنیده می شود که از قارچ ها به عنوان نوعی سبزی نام می برند. مثلاً می گویند: « قارچ از سبزیهاست». به نظر شما چرا این جمله نادرست است؟

زیرا قارچ ها دسته‌ای جداگانه از

یوکاریوت‌ها را تشکیل می‌دهند و نه گیاه هستند و نه جانور. این دسته همگی دگرپرورده بوده و برای رشد و تکثیر به ترکیبات آلی برای دریافت انرژی و کربن نیاز دارند.

فعالیت

با مراجعه به منابع معتبر مثال هایی ازاستفاده باکتری ها، قارچ ها و آغازیان در صنعت غذایی، کشاورزی، محیط زیست و… جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه دهید. هر گروه می تواند بخشی از این کار را انجام دهد.

این فعالیت مربوط به دانش آموزان می باشد، استفاده از باکتری در تولید ماست و پنیر – استفاده از آغازیان در تولید بستنی و شکلات و …

برچسب شده در: