در این نوشته با جواب صفحه 10 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 10 علوم ششم

جمع‌آوری اطلاعات

در یک فعّالیت گروهی، درباره‌ی اینکه هریک از افراد و مراکز زیر چه استفاده‌هایی از کاغذ می‌کنند، اطّلاعات جمع‌آوری و نتایج را به‌صورت روزنامه‌ی دیواری به کلاس گزارش کنید.

الف) عکّاس: کاغذ عکاسی و چاپ عکس
ب) بانک: اسکناس، رسیدهای بانکی
پ) دانش آموز: کتاب، دفتر
ت) خیّاط: برای ساخت الگو
ث) مرغداری: جعبه‌ٔ تخم‌مرغ
ج) قنّاد: جعبه شیرینی

مادّه‌ی اصلی و خام موردنیاز ساخت کاغذ، چوب است؛ هر چند کاغذ را می‌توان از نیشکر، پنبه و… هم تهیه کرد. آیا می‌دانید چگونه می‌توان چوب را به کاغذ تبدیل کرد؟

بله، در این مورد تحقیق کردم و مراحل تبدیل چوب به کاغذ را پیدا کردم.

گفت‌وگو

با توجّه به گزارش و اطلّاعاتی که جمع‌آوری کرده‌اید درباره ی چگونگی تبدیل چوب به کاغذ بحث‌ و گفت‌وگو کنید.

با توجه به اطلاعاتی که جمع آوری کردیم می‌توان مراحل تبدیل چوب به کاغذ را این گونه بیان کرد:

1- قطع درختان و کندن پوست آن‌ها
2- خرد کردن چوب‌ها و تبدیل آن‌ها به چیپس
3- مخلوط کردن خرده‌های چوب و تولید خمیر
4- افزودن مواد رنگ بر یا سفید کننده مانند آب اکسیژنه به خمیر
5- آب گیری و صاف و نازک نمودن توسط غلتک
6- برش کاغذ به اندازه‌های مورد نیاز بازار

برچسب شده در: