در این نوشته با جواب صفحه 101 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 101 علوم هفتم

جواب گفت و گو کنید صفحه 101 علوم هفتم

دربارۀ عبارت زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید.
یاخته‌های ماهیچه‌ای با یاخته‌های عصبی کاملاً متفاوت‌اند.

هر سلول بر حسب کاری که انجام می‌دهد، اندازه و شکل خاصی پیدا می‌کند. سلول‌های عصبی کار انتقال پیام عصبی را بر عهده دارند و اغلب بلند و رشته مانند هستند و سلول‌های ماهیچه‌ای که وظیفه‌ٔ حرکت دادن اندام‌های مختلف بدن را بر عهده دارند، دراز هستند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سلول‌ها در شکل، اندازه و نوع کارشان با هم تفاوت دارند، اما با وجود این تفاوت‌ها، همه‌ٔ سلول‌ها در داشتن سه بخش اصلی غشای پلاسمایی، سیتوپلاسم و هسته شبیه به هم هستند و نمی‌توان گفت سلول‌های عصبی و ماهیچه‌ای کاملاً متفاوت هستند.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 101 علوم هفتم

در یک فعّالیت گروهی و با مراجعه به اینترنت، در مورد بزرگ‌ترین یاخته‌ها تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

بزرگ‌ترین سلول‌ها مربوط به گیاهان هستند، یعنی سلول‌های گیاهی بزرگ‌تر از جانوری‌اند. سلول‌های پارانشیم در گیاهان از همه بزرگترند و در سلول‌های جانوری، سلول تخمک جانوران ساده بزرگ‌ترین سلول است و سلول تخمک انسان و پرنده بسیار دشت می‌باشند.

بزرگترین یاخته‌ها در بدن انسان نورون‌های حرکتی هستند که طول آکسون آن‌ها حدود ۱ متر و قطر آن‌ها ۱۰۰ میکرون است.

بزرگترین یاخته باکتریایی تیومارگاریتا نامیبین سیس است که به اندازه‌ای بزرگ است که می‌توان آن را با چشم غیر مسلح مشاهده کرد.

بزرگترین یاخته در جانوران تخم شترمرغ است که ۱٫۴ کیلوگرم وزن دارد

برچسب شده در: